انسان بوسيله اين قرارداد مي تواند مال يا ملک خود را به کسي يا موسسه اي

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه در مورد آخرین اخبار امور خیریه ی ثلث سریع تر مطلع شوید