no picture

احمد فامیل دردشتی

رئیس هئیت مدیره

no picture

سید مجید حسین زاده حجازی

نایب رئیس هیئت مدیره

no picture

علی حسینعلی زاده خراسانی

مدیر عامل

no picture

جمال ملک نائینی

خزانه دار

no picture

عزیزاله رحیمی

عضو اصلی هیئت مدیره

no picture

محمد حسن مبشری

عضو اصلی هیئت مدیره

no picture

محمد حسین حسینعلی زاده خراسانی

عضو اصلی هیئت مدیره

no picture

مرتضی نیک بخت نصر آبادی

عوض علی البدل

no picture

محمد حسینعلی زاده خراسانی

عضو علی البدل

no picture

حسن آجودانیان

بازرس اصلی

no picture

عبدالرضا یوسفیان جزی

بازرس علی البدل

 

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه در مورد آخرین اخبار امور خیریه ی ثلث سریع تر مطلع شوید